deinterlace

deinterlace

Processen av att skapa en enskild bildruta från två bidrutor av en videobild med radsprång, interlaced scanning.

Video med interlaced scanning kan se ganska kantigt och taggigt ut på en progressiv TV.

Engelska: deinterlace