radsprång

radsprång

Teknik som innebär att videosystemet, i stället för att visa 25 hela bilder per sekund, delar upp varje bild till två delbilder och därmed visar 50 bilder per sekund.

En videobild är uppbyggd av linjer som ritas på skärmen uppifrån och ner. Interlaced scanning innebär att de udda linjerna (1, 3, 5 och så vidare) ritas först, sedan de jämna (2, 4, 6 och så vidare). På så vis dubbleras alltså antalet bildrutor.

Metoden ger en bild med mindre flimmer, men kan å andra sidan ge taggiga kanter på motiv som rör sig snabbt över bilden. Se även deinterlace och progressiv scanning, som är motsatsen.

Interlaced betyder sammanflätad.

Engelska: interlaced scanning