digital

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

digital

En signal som består utav pulser. Pulsen kan antingen vara 0 eller 1 (av eller på). Se även analog.

Engelska: digital

Ämnesklassning: IT och data