digital

digital

En signal som består utav pulser. Pulsen kan antingen vara 0 eller 1 (av eller på). Se även analog.

Engelska: digital