exponering

exponering

Mängden ljus som tillåts belysa ett fotografiskt material. Exponeringen avgöras av intensiteten av ljuset (kontrollerad av en bländare) och tiden (kontrollerad av en slutare) för hur länge ljuset träffar det fotografiska materialet.

Engelska: exposure