exponeringslatitud

exponeringslatitud

Avståndet mellan underexponerat och överexponerat som en kamera producerar för en acceptabel bild vid en specifik filmtyp. Exponeringslatitud kan sägas ge fotografen en säkerhetsmarginal för misstag inom exponering.

Engelska: exposure latitude