exponeringsmätare

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

exponeringsmätare

Instrument med en ljuskänslig cell som mäter ljuset som reflekteras, eller faller in på ett motiv. Används som ett hjälpmedel för exponering. Kallas också ljusmätare.

Engelska: exposure meter

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild