exponeringsmätare

exponeringsmätare

Instrument med en ljuskänslig cell som mäter ljuset som reflekteras, eller faller in på ett motiv. Används som ett hjälpmedel för exponering. Kallas också ljusmätare.

Engelska: exposure meter