filmkonsulent

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

filmkonsulent

Person vid organisation som bestämmer vilka projekt som ska få ekonomsikt stöd för förarbete eller produktion.

Engelska: film commissioner

Ämnesklassning: Yrkesgrupper