filmkonsulent

filmkonsulent

Person vid organisation som bestämmer vilka projekt som ska få ekonomsikt stöd för förarbete eller produktion.

Engelska: film commissioner