filmkonsulent

filmkonsulent

Person vid organisation som bestämmer vilka projekt som ska få pengar för att göra en film (till exempel förarbete eller produktion).

I Sverige syftar man ofta på Svenska filminstitutets filmkonsulenter.

Engelska: film commissioner