filmrecorder

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

filmrecorder

En inspelningsmaskin som skriver ut digital information till ett filmmedium, exempelvis 35 mm. Motsatsen, att skanna film till video, kallas telecine.

Engelska: film recorder

Ämnesklassning: Filmteknik