gigabyte (GB)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

gigabyte

En miljad byte (eller tusen megabyte). Förkortas GByte eller GB. Se även gibi.

Engelska: gigabyte

Ämnesklassning: IT och data