GNU General Public License

GNU General Public License (GPL)

GNU General Public License (vanligtvis förkortat GPL) är en upphovsrättslicens för fri programvara. Den innebär i korthet att om ett program distribueras så måste programkoden till programmet göras tillgänglig.

http://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License