upphovsrätt

upphovsrätt

Rätten för en upphovsman att själv bestämma över sina verk.

Engelska: copyright