upphovsrätt

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

upphovsrätt

Rätten för en upphovsman att själv bestämma över sina verk.

Engelska: copyright

Ämnesklassning: Arbetsmetodik