upphovsman

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

upphovsman

Person som skapat ett verk; film, musik, tavla, litteratur eller liknande. Se även upphovsrätt.

Ämnesklassning: Yrkesgrupper