upphovsman

upphovsman

Person som skapat ett verk; film, musik, tavla, litteratur eller liknande. Se även upphovsrätt.