High Definition Video (HDV)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

High Definition Video

HDV är ett digitalt videoformat som tack vare effektiv kompression spelar in HD-video på vanliga DV-band. Kompressionen är av typen MPEG-2 och interframe.

Ämnesklassning: Videoteknik