High Dynamic Range (HDR)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

High Dynamic Range

High Dynamic Range är den process, liksom de bilder, som skapar extremt stort kontrastomfång. HDR-bilder kan skapas genom att man tar tre olika exponeringar av ett motiv (över-, under- och normalexponering) och sedan sammanfogar dessa till en bild.

Ämnesklassning: Arbetsmetodik