icke-linjär redigering (NLE)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

icke-linjär redigering

Redigeringsprocess där videomaterialet kan "slängas om" i en annan ordning efter att klippen redan är gjorda. Icke-linjär redigering utförs vanligtvis på en dator. Motsatsen är linjär redigering.

Engelska: nonlinear editing, NLE

Ämnesklassning: Arbetsmetodik