icke-linjär redigering

icke-linjär redigering (NLE)

Redigeringsprocess där videomaterialet kan "slängas om" i en annan ordning efter att klippen redan är gjorda. Icke-linjär redigering utförs vanligtvis på en dator. Motsatsen är linjär redigering.

Engelska: nonlinear editing, NLE