linjär redigering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

linjär redigering

Redigeringsmetod där klippen läggs direkt efter varandra och inte kan påverkas i efterhand. Redigering med videobandspelare är en form av linjär redigering. Se även icke-linjär redigering.

Engelska: linear editing

Ämnesklassning: Arbetsmetodik