linjär redigering

linjär redigering

Redigeringsmetod där klippen läggs direkt efter varandra och inte kan påverkas i efterhand. Redigering med videobandspelare är en form av linjär redigering. Se även icke-linjär redigering.

Engelska: linear editing