inklippsbilder

inklippsbilder

Speciella bilder som klipps in som "övergångar" mellan olika scener för att undvika jump-cuts.

Vid en filminspelning kan det huvudsakliga filmfotot exempelvis bestå av skådespelarnas dialog, medan det sekundära filmfotot exempelvis kan bestå av den omgivande naturen som fungerar som inklippsbilder. På engelska säger man ibland A-roll för det huvudsakliga filmfotot samt B-roll för det sekundära filmfotot eller inklippsbilder. Inklippsbilder spelas ofta in av ett andrateam (second unit).

Engelska: cutaway, b-roll