Inspelningsmediainstitutet

Inspelningsmediainstitutet (IMI)

En leverantörsförening där alla större leverantörer av audio- och videokassetter och datamedia är medlemmar. Medlemmarna täcker tillsammans huvuddelen av marknaden. IMI bildades 1979 och hette fram till år 2000 Svenska Magnetbandistitutet, MBI.

IMI tar tillvara konsumenters och branschens intresse av att frågan om kassettersättning hanteras på ett rimligt sätt.

http://www.inspelningsmedia.se/