International Organization for Standardization

International Organization for Standardization (ISO)

ISO är en organisation som arbetar med att ta fram internationella standarder och rekommendationer.

Jämför SIS. Se även ljuskänslighet för ISO-tal.