International Organization for Standardization (ISO)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

International Organization for Standardization

ISO är en organisation som arbetar med att ta fram internationella standarder och rekommendationer.

Jämför SIS. Se även ljuskänslighet för ISO-tal.

Ämnesklassning: Organisationer