intraframe

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

intraframe

Kompression av överflödiga områden inom en bildruta. Videoformatet DV använder intraframe-kompression. Se också interframe.

Engelska: intraframe

Ämnesklassning: Videoteknik