kibi

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kibi

En ISO-standard för att skilja datorernas storleksprefix åt. En kilobyte är 1 024 byte i den binära datorvärlden, men kilo betyder egentligen tusen och är därför felaktigt. Den rätta benämningen har därmed blivit kibibyte (från kilobinary) som ska vara exakt 1 024 byte.

Engelska: kibi

Ämnesklassning: IT och data