klippning

klippning

Klippning innebär att en ljudsignal "huggs av", vilket kan leda till distorsion. Klippning uppstår när en signals dynamik överstiger förstärkarens förmåga att förstärka utan förvrängning eller distorsion. Allt ljud som utsätts för klippning kommer att låta lika högt eftersom de högre ljuden huggs av.

Engelska: clipping