Liquid Crystal Display (LCD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Liquid Crystal Display

Bildskärm som är uppbyggd av flytande kristaller. Kan visa videokamerans status och inställningsläge. Även färgsökare och platta TV-apparater kan vara uppbyggda av en LCD-panel.

Ämnesklassning: Videoteknik