matte

matte

En matte är en form av specialeffekt för att kombinera två eller fler bildelement till en enda slutlig bild. Vanligtvis används matten för att kombinera en förgrundsbild (exempelvis skådespelare) med en bakgrundsbild (stjärnhimmel). I detta fall är det bakgrundsbilden som fungerar som matte.

Inom traditionell filmteknik är principen att man måste maska bort vissa delar av filmemulsionen för att kontrollera vilka delar som exponeras. Ju mer komplex man vill att resultatet ska bli, desto fler lager av matte måste läggas ovanpå varandra.

Matte används för stillastående bilder. Om bilden eller motiven rör kallas tekniken travelling matte.

Engelska: matte

http://en.wikipedia.org/wiki/Matte_(filmmaking)