mattskiva

mattskiva

Del av sökaren av en filmkamera där bilden hamnar efter att den reflekteras av spegeln i en spegelreflexkamera.

Tillverkades förr av glas, men numer av ett fiberoptiskt material som ökar ljusstyrkan på sökarbilden. På mattskivan är det vanligt med rikthjälpmedel, till exempel hårkors eller rutnät för olika bildformat.

Engelska: ground glass