metadata

metadata

Metadata är data om data. Metadata används för att beskriva innehåll eller strukturen hos en viss datasamling.

För en spelfilm är längden på filmen och namnet på regissören exempel på två slags metadata. För ljudet kan ljudformatet vara en annan typ av metadata.

Engelska: metadata