OB-buss

OB-buss

OB-buss (outside broadcasting) är ett fordon med teknisk utrustning för att sända TV eller radio när man inte har tillgång till en stationär studio. OB-bussar används ofta vid sportevenemang. Större OB-bussar kan innehålla mixerbord, antenner och annan utrustning som krävs för inspelning och sändning.

Se även electronic field production.

Engelska: outside broadcasting

https://en.wikipedia.org/wiki/Outside_broadcasting