online-redigering

online-redigering

Slutredigering av video. Görs oftast i en automatisk datorstyrd redigering med hjälp av en klipplista. Före slutredigeringen görs en offline-redigering.

Engelska: online editing