online-redigering

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

online-redigering

Slutredigering av video. Görs oftast i en automatisk datorstyrd redigering med hjälp av en klipplista. Före slutredigeringen görs en offline-redigering.

Engelska: online editing

Ämnesklassning: Arbetsmetodik