parentes

parentes

Parentes används i manus, direkt under karaktärens namn, för att instruera hur dialogen ska framföras.

Engelska: parenthical