manus

manus

Manus, eller filmmanus, är en skriftlig redogörelse för det planerade innehållet i en film. Manuskriptet skrivs av en manusförfattare, många gånger tillsammans med en dramaturg.

Ett filmmanus består av scenrubriker för varje scen.

Engelska: screenplay