manus

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

manus

Manus, eller filmmanus, är en skriftlig redogörelse för det planerade innehållet i en film. Manuskriptet skrivs av en manusförfattare, många gånger tillsammans med en dramaturg.

Ett filmmanus består av scenrubriker för varje scen.

Engelska: screenplay

Ämnesklassning: Manus/dramaturgi