scenrubrik

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

scenrubrik

En scen i ett filmmanus inleds alltid med en scenrubrik. En scenrubrik kan se ut så här: 27. INT. VARDAGSRUM - DAG.

27 är numret på scenen, INT betyder att scenen inspelas inomhus och vardagsrum är platsen för scenen. Rubriken avslutas med tidpunkten då scenen utspelar sig.

Engelska: scene heading, slugline

Ämnesklassning: Manus/dramaturgi