scenrubrik

scenrubrik

En scen i ett filmmanus inleds alltid med en scenrubrik. En scenrubrik kan se ut så här: 27. INT. VARDAGSRUM - DAG.

27 är numret på scenen, INT betyder att scenen inspelas inomhus och vardagsrum är platsen för scenen. Rubriken avslutas med tidpunkten då scenen utspelar sig.

Engelska: scene heading, slugline