scen

scen

En scen utspelar sig på en bestämd plats och under en viss tid. Ändrar man plats eller tid blir det en ny scen.

Undantaget är om kameran följer med under scenbytet genom exempelvis en åkning. Då brukar man betrakta det som en hel scen.

Scener utgörs vanligen av tagningar och sekvenser.

Engelska: scene