sekvens

sekvens

Sekvens är en sammanhängande serie av tagningar som har ett samband med varandra. Sekvenser bildar oftast scener.

Engelska: sequence