plattform

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

plattform

Datorsystem såsom Macintosh eller PC med syfte på både mjuk- och hårdvara. Kan också betyda en typ av praktikabel med utbytbara metallben.

Ämnesklassning: IT och data