plattform

plattform

Datorsystem såsom Macintosh eller PC med syfte på både mjuk- och hårdvara. Kan också betyda en typ av praktikabel med utbytbara metallben.