post-roll

post-roll

En allmän term för att på slutet av en kameratagning spela in några extra sekunder för att vara säker på att bilden är stabil och att kamerans backspacing inte klipper av några sekunder i slutet av tagningen. Jämför pre-roll.

Engelska: post roll