Radio- och TV-verket

Radio- och TV-verket (RTVV)

Radio- och TV-verket var en statlig myndighet som beslutade om tillstånd, avgifter och registrering av radio- och TV-sändningar riktade till allmänheten.

Myndigheten inrättades 1994 och lades ned 2010. Den ersattes av Myndigheten för radio och tv.

Se även Granskningsnämnden för radio och TV.

http://www.rtvv.se/