räkneverk

räkneverk

En form av mekanisk eller elektroniskt klocka. De flesta räkneverk räknar i realtid (timmar, minuter och sekunder). Se även tidkod.

Engelska: counter