tidkod (TC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

tidkod

Tidkod är en metod för att ge varje bildruta en specifik adress. Tidkoden innehåller i princip en rullande klocka i timmar, minuter, sekunder, bildrutor och ibland även en märkning av fält 1 eller 2 om radsprångsteknik (interlaced scanning) används. Det gör det enkelt dels när människor ska referera till en specifik sekvens, och dels för datorer som använder tidkod som en redigeringslista.

Tidkoden 00:23:45:12.1 står exempelvis för 0 timmar, 23 minuter, 45 sekunder, 12 bildrutor och fält 1.

Se även VITC och LTC.

Engelska: time code

Ämnesklassning: Videoredigering