Really Simple Syndication (RSS)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Really Simple Syndication

RSS är teknik som används för att syndikera webbinnehåll. Det innebär att en användare kan prenumerera på exempelvis text, ljud eller bild.

Termen RSS har tre standarder: Rich Site Summary (RSS 0.9x), RDF Site Summary (RSS 0.9 och 1.0) samt Really Simple Syndication (RSS 2.x). RSS består av filer i XML-format.

Ämnesklassning: IT och data