satellit-TV

satellit-TV

Distributionsform för television. Genom en länkstation på jorden skickas signaler upp till satelliter som i sin tur sprider signalen vidare till mottagarna med parabolantenn.

Engelska: satellite TV