television

television (TV)

Distributionsform av ljud och rörliga bilder genom radio (satellit-TV eller markbunden TV) eller tråd (kabel-TV).

Engelska: television