Svenska tonsättares internationella musikbyrå

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim)

Svenska tonsättares internationella musikbyrå, vanligen förtkortat Stim, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskapare och musikförlag.

Stim ser till att musiker vars musik spelas offentligt får ersättning för spelningarna.

Stim bildades 1923 och är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar.