transcoding

transcoding

Transcoding (eller bara transcode) är en av form konvertering från ett komprimerat ljud- eller videoformat till ett annat.

Det kan exempelvis ske när video konverteras från ett format till ett format som stöds av ett videoredigeringsprogram.

Fördelen är att man kan använda fler ljud- eller videoformat, men nackdelen är att kvaliteten försämras varje gång transcoding sker eftersom materialet måste komprimeras om.

Engelska: transcoding