treatment

treatment

Steget efter synopsis och outline. Beskriver filmens handling i en löpande text eller punktform på 10-20 sidor.

Engelska: treatment