treatment

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

treatment

Steget efter synopsis och outline. Beskriver filmens handling i en löpande text eller punktform på 10-20 sidor.

Engelska: treatment

Ämnesklassning: Manus/dramaturgi