tryckfrihetsbrott

tryckfrihetsbrott

Tryckfrihetsbrott är ett brott som ansvariga utgivare kan fällas för. För att det ska anses vara brottsligt måste brottet finnas med i tryckfrihetsförordningens brottskatalog och i brottsbalken.

Det finns 18 tryckfrihetsbrott; högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landssvek, landsskadlig vårdslöshet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, hets mot folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, olaga våldsskildring, förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak.