ansvarig utgivare

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är en juridisk benämning på den befattningshavare som tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning, tidskrift eller film. Det gäller så kallade tryckfrihetsbrott och upphovsrättsbrott. Han eller hon bestämmer över innehållet och ingenting får i princip införas mot dennes vilja. Ansvarig utgivare utses av företagets ägare.

För trycka medier gäller tryckfrihetsförordningen och för radio, TV, film och internet finns motsvarande regler i yttrandefrihetsgrundlagen. För internet behöver man inte registrera en ansvarig utgivare. I så fall gäller lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Ämnesklassning: Yrkesgrupper