ultrarapid

ultrarapid

Äldre benämning av slow motion.

Engelska: slow motion