User-bit

User-bit (U-bit)

Del av så kallad SMPTE-tidkod där användaren kan lagra egen information, till exempel datum, tagningsnummer etc.

Engelska: User-bit