User-bit (U-bit)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

User-bit

Del av så kallad SMPTE-tidkod där användaren kan lagra egen information, till exempel datum, tagningsnummer etc.

Engelska: User-bit

Ämnesklassning: Videokameror