Variable Bit Rate

Variable Bit Rate (VBR)

En form av komprimering som tar hänsyn till hur mycket data det finns. I teorin kan VBR exempelvis ge bättre ljud och mindre ljudstorlek. Se även CBR.