video assist

video assist

Vid inspelning av film kan en så kallad video assist (videosökare) användas för att teamet ska kunna titta på det inspelade materialet direkt efter tagning.

Film måste framkallas innan det kan användas. Video assist, som fästs på filmkameran, ger en uppfattning om bildkomposition och skärpa, dock ej exponeringen.

Video assist är också användbart om man behöver fjärrstyra en filmkamera och inte har möjlighet att titta i sökaren.